Assebroekse Meersen 2016 :322 bomen zijn er gekapt.
– 90 populieren op 17-05-2016 in de Middendreef, in volle broedseizoen.
– 207 knotwilgen over het ganse gebied.
– 25 populieren aan de Wulgendam (zijdreef van de Middendreef)
Het gebied lijkt meer en meer op een grote weide. Het prachtige gebied is onmiskenbaar verminkt.

Er stonden langs de grachten mooie dreven met 2 rijen knotwilgen. Er werd overal aan één kant over de volle lengte van de dreven 1 rij knotwilgen gekapt. Dit om de grachten uit te baggeren, terwijl het vanuit de weiden kon zonder de knotwilgen te kappen. Knotwilgen zijn zeer geschikt als broedplaats voor de steenuil.
Waar is het respect voor de bestaande natuur gebleven?
Deze prachtige populieren en knotwilgen maakten deel uit van het typische Assebroekse landschap.
Natuurliefhebbers en omwonenden zijn er allemaal het hart van in. Dit doet echt pijn.
De uitvoerders van deze plannen zijn het ANB (Agentschap voor Natuur en Bos)
Stad Brugge heeft dit plan goedgekeurd.
– Stad Brugge beweert dat ze de bevolking via infovergaderingen voldoende geïnformeerd heeft.
Dat klopt niet. Er werd op die infovergaderingen nooit aangegeven dat er zoveel bomen zouden gekapt worden.https://player.cdn01.rambla.be/?account=rmm&cdn=cdn02&path=focuswtv/409_N_bomenassebroekMETSVO_20160519173042.mp4
-Antwoord van een persoon die op de infovergadering aanwezig was.
Ik begrijp niet wat er gaande is waarom u al die populieren kapt in het meersengebied. Financiële noodzaak? Iedereen in de buurt is hier ontzet en ik vind dit eigenlijk ook wel een stap te ver. Tegenwoordig worden gewoon alle bomen in het landschap gekapt die even een paar passen verkeerd staan of een dode tak in zich hebben. Zijn wij nu echt niet in staat om creatiever met het landschap om te gaan. Dit is daarenboven meer dan een knotwilg omhakken die in de weg staat van een slootje, waarvan sprake is geweest in de vergadering. Het staat ook haaks op de natuurwaarden die aan bod kwamen tijdens de presentatie. Ik kan begrijpen dat iedereen doet op zijn eigendom wat hij wil maar het landschap in die mate hertekenen kon toch aan bod gekomen zijn tijdens de infovergadering van twee jaar geleden. Dan had ik daar toch wel even op in gegaan. Is het streefdoel van de Meersen te komen tot een rimpelloos polderlandschap?
In de naam van omwonenden en natuurliefhebbers.

Zie ook het protest hieronder op focus TV: Het ANB heeft wel altijd een antwoord klaar.

https://player.cdn01.rambla.be/?account=rmm&cdn=cdn02&path=focuswtv/409_N_bomenassebroekMETSVO_20160519173042.mp4

Assebroekse Meersen