Beeweg St-Kruis. Dinsdag 29 maart 2016:

De 65 kerngezonde zwarte elzen van de Beeweg zijn gekapt. Hevig protest heeft uiteindelijk niet mogen baten.

http://www.petities24.com/bomen_brugge_beeweg

Het Brugse stadsbestuur bleef bij haar genomen beslissing.
Deze zwarte elzen waren 14 jaar geleden aangeplant na protest door sommige bewoners die de toenmalige kerselaars weg wilden.
14 jaar later, moesten deze elzen wijken voor opnieuw kerselaars.

Het kappen en verhakselen van een boom duurt slechts enkele minuten. Alleen de eerste 3 meter van de stam wordt gespaard, de rest wordt verhakseld en naar de biomassacentrales gevoerd.
http://www.bimatra.be/nl/diensten-2.htm

De Beeweg maakt deel uit van een tuinwijk die bestaat uit dreven met bomenrijen.

Beeweg

De 65 zwarte elzen, waarvoor een kapvergunning werd afgeleverd, zijn ca. 14 jaar geleden geplant na een protest door sommige bewoners die de toenmalige kerselaars in de Beeweg weg wilden. Nu, ca.  14 jaar later, moeten deze elzen wijken voor opnieuw kerselaars. Indien de Stad Brugge deze elzen wil laten kappen, toegevend aan de zielige argumenten van een aantal bewoners (ze vinden de elzenpropjes maar vuiligheid), dan is deze Stad het niet waard om op de lijst van ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant te prijken . Burgemeester Renaat Landuyt ondertekende dit Convenant op 1 december 2014, waardoor de Stad Brugge er zich toe verbond  om minstens 20% CO2 reductie te realiseren  tegen 2020. Brugge heeft bovendien de ambitie om tegen 2050 een klimaat-neutrale stad te zijn. Mooie beloften die niet stroken met de lichtzinnige beslissing van de Stad om gezonde bomen te laten kappen. Een staaltje van ‘greenwashing’ dus.

Het is beschamend dat de Stad zijn groenbeleid in een tuinwijk laat dicteren door bewoners die blijkbaar niet natuurminnend zijn en die niet bereid zijn enig ongemak te verdragen in ruil voor de talrijke voordelen (gezondheids- en psychologische voordelen) die het leven in zo’n wijk oplevert. Men kan nog begrijpen dat sommige bewoners zo wereldvreemd geworden zijn dat zij niet eens beseffen dat hun zelfzuchtig verzoek om, gezonde bomen te kappen ook een invloed heeft op het leven van andere bewoners (die tegen het kappen zijn) en op de bredere natuurlijke context. Maar van een stad als Brugge mag men verwachten dat een doordacht en wijs groenbeleid wordt gevoerd, zelfs als dit in de ogen van sommige Bruggelingen een onpopulair beleid zou zijn.

Het feit dat bij de rondvraag die in november 2014 in de Beeweg door de Communicatiedienst werd georganiseerd op alle 40 formulieren die contra de elzen stemden de term ‘hoogstambomen’ werd geschrapt en werd vervangen door laagstambomen, wijst er op dat de keuze voor vervanging eerder een kwestie van orkestratie dan van individuele overtuiging was.

Beeweg
Beeweg St-Kruis