Beisbroek 2016: er werden 4034 bomen gekapt.

De uitvoerders zijn stad Brugge en het ANB (Agentschap voor Natuur en Bos).

De beuken, eiken en ander edel hout worden in containers geladen en naar China verscheept.

Het stamhout van de andere bomen wordt gebruikt in de palettenindustrie.

Het resthout is bestemd voor de biomassacentrales. Dit hout wordt verbrand en brengt dan geld op via de groenestroomcertificaten. Dit wordt uiteindelijk betaald door de belastingsbetaler.

Onze bossen ondergaan een echte kaalslag.

West-Vlaanderen is nu al met een bosindex van 2.3 % de bosarmste regio van Europa.

De bosontginners waren op een perceel bezig met 3 grote machines. 1 machine haalt om de 2 minuten een boom neer.

De stam gaat dan door het aandrijfmechanisme, is in 1 minuut ontdaan van takken en automatisch op lengte gezaagd.