Damse Vaart-Zuid en Sint-Godelievedreef. Brugge 9 november 2017,

Stad Brugge heeft langs de Damse Vaart-zuid, 41 kerngezonde populieren gekapt. Er werd  beslist dat  dit nodig is voor de heraanleg van de rioleringen en het fietspad. Deze populieren waren slecht 12 jaar oud. Op deze plaats is het al de derde keer in 20 jaar dat men de bomen kapt, wat een onzin.

-Stad Brugge heeft langs de Sint-Godelievedreef (zijstraat van de Damse Vaart-Zuid) 40 kerngezonde sierperen gekapt. Reden wegenwerken.

-Wat bezielt de dienst Wegenwerken Brugge om toch telkens alle bomen te kappen als er werken moeten uitgevoerd worden. De dienst Wegenweken Brugge heeft dringend nood aan ingenieurs met een groene visie. Onze burgemeester en schepenen zouden dergelijke plannen dit niet mogen goedkeuren.

-Jammer genoeg werd de aanplakking met de kapvergunning te laat opgemerkt. Men kan beroep aantekenen bij de Provincie tot 30 dagen na de aanplakking. Anders konden tegen we deze kap bij de Provincie beroep aantekenen.

-In andere steden zijn er genoeg voorbeelden waar wegenwerken kunnen gebeuren zonder de bomen te kappen. Enkele voorbeelden:

  • In Aalter (Loveld) worden in straten riolen en nutsleidingen aangelegd met behoud van bomen en niet beschadigen van de wortels.

Zie ook:

https://www.aalter.be/product.aspx?id=646

  • Het project in het Abdij van Park van Leuven. Zelfs Onroerend Erfgoed Vlaanderen ondersteunt deze methode.

Door met de zuigwagen en de airspade te werken hebben we geen of nauwelijks schade gedaan aan het wortelpakket. De wortels werden ingepakt met jutte en afgesmeerd met kleigrond tegen het uitdrogen. Deze techniek wordt tegenwoordig veel gebruikt in de buurt van bomen. Zie ook:

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/actueel/blog/graven-zonder-wortelbeschadiging/

https://www.flickr.com/photos/vioe/sets/72157664774044442/

Brugge Damse Vaart
Brugge Damse Vaart
Brugge Damse Vaart
Brugge Damse Vaart
Brugge Damse Vaart
Brugge Damse Vaart
Brugge Damse Vaart
Brugge Damse Vaart