December 2016: Margaretha van Vlaanderenstraat en de  Malelei, St-Kruis, kap van 47 populieren.

Onrustwekkend, Ruimte Vlaanderen en het ANB overrulen een negatief advies van  stad Brugge en kappen deze 47 kerngezonde populieren toch.

Hoe tegenstrijdig, het ANB meldt dat het Ryckevelde bos met 15 ha groeit.

Deze 15 ha zijn eigenlijk een compensatie uit de historisch gegroeide reserve van 7,8 miljoen euro bij het boscompensatiefonds . De te bebossen oppervlakte uit boscompensatiefonds  heeft nog en flinke achterstand weg te werken.

Zie ook:

Reserve boscompensatiefonds tegen 2019 weggewerkt

http://www.standaard.be/cnt/dmf20160422_02252110

In  realiteit verdwijnt er nog altijd meer bos dan dat er aangeplant wordt.

Daarbij werden, om dit bos aan te planten, dan nog eens deze 47 populieren gekapt.

Uit het rapport van stad Brugge en de Brugse Groendienst,

-De populieren verkeren in een volwassen fase. Ze bevinden zich niet in een aftakelings- of veteranenfase.

– De gezondheidstoestand is goed tot op heden. Het ANB onderwerpt best, zoals elke eigenaar van hoogstammige bomen, deze populieren aan een jaarlijkse VTA-controle teneinde ziekten of zwaktes in een vroeg stadium te detecteren.

-Een mogelijke weigering van de kapvergunning ontlast de eigenaar er niet van om in te staan voor een veilig bomenbestand. Een onderhoudssnoei van de populieren werd reeds aanbevolen aan de vorige eigenaar en blijft nog steeds een aandachtspunt voor de huidige eigenaar. Ten behoeve van het tak vrij houden van de elektrische leidingen in de Margaretha van Vlaanderenstraat kan het uitvoeren van een uitdunnings- en onderhoudsnoei bij de populieren vergund worden.

– Het creëren van een toekomstig bos hoeft geen conflict te zijn met het behoud van de bestaande populieren rijen langs de Margaretha van Vlaanderenstraat en de Malelei.

-De Groendienst adviseert ongunstig omwille van de goede gezondheidstoestand van de populieren en omdat de ontwikkeling van een bos geen conflict met zich meebrengt