Meersenstraat Assebroek , 2 oktober 2013:

Op die dag zijn er 40 prachtige gezonde zwarte elzen gekapt. Bomen waren 30 jaar oud.

Een aantal  bewoners  had dit aangevraagd en de Brugse Groendienst heeft de kap laten uitvoeren.

Sommige bewoners waren tegen het kappen maar de Brugse Groendienst heeft de klagers gelijk gegeven. De bomen moesten er onherroepelijk aan geloven.

-Een recent en ontroerend relaas van een bewoonster.

Onze Meersenstraat zijn ze het aan heraanleggen … tegels, tegels en nog eens tegels … ik mis onze mooie bomen die er ooit eens stonden en zonder reden werden omgehakt!

Bewoners van de Meersenstraat (Assebroek) melden dat sinds de zwarte elzen in hun straat gekapt zijn, er veel minder vogels te zien zijn.

Meersenstraat

  -Door de kap van 53, dertig jarige zwarte elzen is het natuurlijk en ecologisch evenwicht grondig verstoord.

Hierbij 6 punten die het nut van deze oude bomen verklaren.
1)Mezen, vinken, putters, groenlingen en sijzen zijn verlekkerd op de ‘elzenpropjes’ .
Het is voor talrijke zaadetende vogels een onmisbaar voedsel dat hen toelaat de winter zonder kleerscheuren door te komen. Het elzensijsje is een vogel die zelfs naar deze boom genoemd is.
Boomkruipers en boomklevers vonden veel insecten tussen de ruwe schors.
2) Vroeg in het voorjaar bengelen de goudgele katjes aan de elzen. Dit zorgde voor nectar en stuifmeel voor de bijen en de hommels. Ook deze bijen en hommels vinden geen voedsel meer.
De katjes groeien uit tot de zwarte elzenpropjes die de hele winter aan de bomen blijven hangen.
3) In de lente wordt het blad vaak tot op de nerven opgegeten door de larven en kevers van het elzenhaantje: een zwart, glimmend kevertje. Deze elzenhaantjes en hun larven worden door de mezen gebruikt om hun jongen groot te brengen. De boom herstelt zich na de plaag in de tweede helft van de zomer.
4) Een zwarte els van 30 jaar zet heel veel CO2 en NO2 om in zuurstof.
5) De bladeren capteren fijn stofen dit creëert een gezondere omgeving.
Bovendien beschikt de zwarte els over een bijzonder snelle stofwisseling.
6) Elzen (oudere grote bomen) geven rust, minder depressies en minder ziekteverzuim is gebleken uit een Nederlandse studie.
http://www.saskiadebel.nl/weblog/2/bomen_bestrijden_depressie_en_andere_narigheid
“Gisteren hoorde we op Radio 1 een wonderbaarlijk bericht: groen zorgt voor minder kosten in de zorg en een lager ziekteverzuim. Dit vertelde onderzoeker Jerwin Tholen van KPMG Sustainability, die werd geïnterviewd over het onderzoek dat KPMG net in opdracht van Economische Zaken heeft uitgevoerd.
Het lijkt me logisch dat een groene omgeving een gunstig effect heeft op de gezondheid van mensen. Maar volgens de onderzoeker is dit de eerste keer dat het economisch effect hiervan is berekend. Tamelijk precies ook nog. Uit de berekeningen blijkt namelijk dat 10% meer groen aanleggen een besparing geeft van een slordige 400 miljoen euro op ziekteverzuim en zorgkosten. Dat is nogal wat.
Zo blijkt die 10% bijvoorbeeld 130 depressieve mensen minder op te leveren. Ook zouden de huisartsen ruim 84.000 minder mensen op hun spreekuur hebben. Daarbovenop zou het aantal ziekmeldingen op het werk ook nog eens met 57.000 slinken.
Meer groen in de woonomgeving zorgt trouwens niet alleen voor minder depressies. Het vermindert ook het aantal mensen met een angststoornis, overgewicht en diabetes.

Meersenstraat Meersenstraat  Brugge Brugge Meersenstraat Brugge Brugge