Ryckevelde november  2016:

Er zijn terug 583 bomen gekapt in het militaire gedeelte op het grondgebied van Oedelem . Opdrachtgever is het ANB (Agentschap voor Natuur en Bos). Het ANB van Joke Schauvliege is echt niet goed bezig. Er werden terug open ruimten ontstaan in het bos.

Deze manier van ontginnen is niet FSC gecertificeerd. Wat is FSC Hout?

FSC® hout komt uit bossen die op een verantwoorde wijze beheerd worden. Verantwoord wil zeggen dat rekening wordt gehouden met ecologische, economische en sociale vragen van het heden en de toekomst.

FSC® staat voor Forest Stewardschip Council of Raad voor Duurzaam Bosbeheer. Deze internationale organisatie heeft 10 voorwaarden vastgelegd waaraan een goed beheerd bos moet voldoen.

Binnenkort worden er in  Ryckevelde op het grondgebied Sijsele nog eens 1376 bomen gekapt.

RyckeveldeRyckevelde Ryckevelde Ryckevelde

Ryckevelde

Natuurlijk wordt er eerst contact opgenomen met de verantwoordelijken.

Dit is een deel van het bosbeheerplan, maar het bosbeheerplan wordt beoordeeld door een boswachter met een eigen visie, onze visie  wordt niet gehoord. Hier verdwijnt er  de laatste jaren jaar op jaar bos en het houd niet op.

Dit beheerplan is blijkbaar opgemaakt voor een periode van 20 jaar: M.a.w. heb je het bezwaarmoment gemist dan kan je 20 jaar lang niets eraan wijzigen, Kan dit nog wel in tijden van snelle klimaatsveranderingen? – Er is geen rekening gehouden met het oprukkend zuidelijk klimaat. – Er is geen rekening gehouden met de opwarming van de aarde, toen het plan in 2008 opgemaakt werd was dat nog niet aan de orde. – Het is niet normaal dat een select clubje kan beslissen over wat er met onze bossen gebeurt. – 98 % van de bevolking staat niet achter dit bosbeheer. – Het is niet normaal dat als er bos gekapt wordt er eerst geen kapvergunning moet aangevraagd worden. – Door het oprukkend zuidelijk klimaat zullen de exoten die nu verdwijnen juist de sterkste bomen zijn. Exoten zijn volgens het bosbeheerplan en het ANB: Tamme kastanje, Douglas spar, amerikaanse eik, Corsicaanse den, Lork, enz. – Er is geen tussentijdse evaluatie gepland, en er is geen bijsturing van het plan. – Er is geen rekening gehouden met het dieren leven, bv eekhoorntjes vinden geen eten meer. – Er is geen rekening gehouden met het feit dat dichte bossen fijn stof vasthouden. – Er is geen rekening gehouden dat naaldbossen het ganse jaar door lucht filteren en CO² en N0² omzetten in zuurstof. Er is geen rekening gehouden dat West-Vlaanderen met een bosindex van 2,3 % de bosarmste regio van Europa is. – Bij kappingen wordt de bevolking niet ingelicht, mensen staan met tranen in de ogen te kijken naar het gekapte bos en weten niet wat er gaande is. Niemand kan inlichtingen geven. – Het is onlogisch dat het duurzame gekapte hout zoals amerikaanse eik, zomereik, wintereik, beuk enz. in containers wordt geladen en naar landen als China en India wordt verscheept.

RyckeveldeRyckevelde