In het Tillegembos zijn er onlangs door het ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) 1564 bomen gekapt.
Op het aanplakbord spreekt het ANB over het uitdunnen van vooral naaldhout.
Dit bos is zeker met 60 % uitgedund en er zitten heel veel eiken en beuken tussen (waardevol hout).
Dit te sterk uitgedund bos situeert zich naast de autostrade aan het Kruis van de Gefusilleerden, General Naessens de Loncinlaan, St-Michiels Brugge.

Uit het schrijven van het ANB i.v.m. brandhoutverkoop blijkt dat er verder nog 3488 m³ aan bomen in de Provincie West-Vlaanderen zullen gekapt worden met een totale opbrengst van +- 50.000 euro.
De getallen die op het aanplakbord vermeld worden in het Tillegembos zijn echter nog veel groter dan in het officiële schrijven van het ANB.
Kopie van de officiële brandhoutverkoping door het ANB van 27 oktober 2015 deel 1,2,3,4.

Beste,
In bijlage het overzicht van de toewijzing van de brandhoutverkoping ‘derde fase’. De nieuw toegewezen loten zijn groen ingekleurd.
Op de loten die nu nog niet verkocht zijn kan vanaf nu nog een bod uitgebracht worden (vierde fase).
Indien het bod niet te laag is (en het volume van 50 m³ toegewezen loten voor particuliere kopers niet overschreden wordt …) kan dit bod onmiddellijk onderhands toegewezen worden.
Met vriendelijke groeten,
ir. Theo Vitse
Regiobeheerder Zandig Vlaanderen
Agentschap voor Natuur en Bos West-Vlaanderen
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 74
8200 BRUGGE (Sint-Michiels)