Brugge, februari 2016,

Langs de Waggelwaterstraat zijn er 5 stroken bos gekapt, 2 aan de hoge brug over het kanaal Brugge Oostende en 3 stroken aan de hoge brug over de Bevrijdingslaan. Enkele bomen waren 50 jaar oud.

De uitvoerder is het AWV (Agentschap voor Wegen en Verkeer). Zij voert ook de kappingen uit langs de autostrades.

Onder het voorwendsel van hakhoutbeheer kapt het AWV onze bermen leeg en deze instantie heeft het recht om dit te doen zonder voorafgaande aankondiging.

Het AWV heeft weinig voeling met de natuur en krijgt eigenlijk weinig klachten.

Daarom vragen we om een email naar het AWV te sturen om je ongenoegen te uiten, naar:

AWV West-Vlaanderen Koning Albertlaan 293, 8200 Brugge.

wegen.westvlaanderen.districtbrugge@mow.vlaanderen.be

alvarez.vanhove@mow.vlaanderen.be

Deze groene corridors vervullen een landschappelijke functie, zuiveren de lucht, houden fijn stof vast, verminderen de geluidsoverlast, en zorgen voor nestgelegenheid en schuilplaatsen voor vogels en dieren.